BAGER EKG-5A (ЭКГ-5А)

Gusenični bager za površinske kopove EKG-5AGusenični bager za površinske kopove - (engl.: dredge career caterpillar) je bager sa guseničnim hodom sa jednom kašikom za utovar i istovar  rastresitih  komada rude na površinskim kopovima.

Osnovna karakteristika bagera sa jednim radnim organom je cikličnost izvođenja operacija u okviru tehnološkog ciklusa po određenom redosledu: otkopavanje tj.punjenje kašike materijalom, okretanje gornje gradnje bagera sa punom kašikom do mesta istovara, istovar tj. pražnjenje kašike i okretanje gornje gradnje bagera sa praznom kašikom do mesta ponovnog utovara.

Tehničke karakteristike bagera EKG-5A

Kapacitet kašike osnovne, m3 5,2
Maksimalni radius kopanja, m 14,5
Radius kopanja na nivou stajanja, m 9,04
Maksimalna visina kopanja, m 10,3
Maksimalni radius pražnjenja, m 12,65
Maksimalna visina pražnjenja, m 6,7
Snaga, kW 250
Eksploataciona težina, kg 196000
 

Sertifikati

Reference

Zastupnik SCHUNK Nemačka

Ranex d.o.o. je ekskluzivni uvoznik repromaterijala "SCHUNK" Nemačka za izradu elektro i metalografitnih četkica,  na prostorima bivše Jugoslavije.