BAGERI  EŠ -6/45 (ЭШ 6/45) I EŠ -10/70 (ЭШ 10/70)

Oprema za rudnike Bageri EšBager dreglajn je konstruktivno predodređen za otkopavanje materijala ispod nivelete planuma na kojoj se nalazi tj. za dubinskl rad. On, dakle, otkopava materijal "ka sebi". Doduše, bager dreglajn može da kopa i visinski, a visina bloka po pravilu ne sme dabude veća od 0,5-0,7 Hp.

Radni deo bagera dreglajna se sastoji od:

• kašike sa lancima za podizanje i vuču, istovarnog bloka (kotura) i istovarnog užeta,

• strele koja je zglobno vezana za okretnu platformu,

• usmerivača tj. usmeravajućih koturova za vučno uže.

Bager se postavlja u blizini gornje ivice etažne kosine. Pri opuštenom vučnom užetu a pomoću užeta za podizanje kašike, kašika se spušta na dno, zatim se vučnim užetom kašika povlači ka streli bagera. Kašika se pod dejstvom sopstvene težine urezuje u materijal i puni se otkopanim materijalom. Dubina odreska se reguliše zatezanjem užeta za dizanje kašike. Kada je kašika puna materijala, nakratko se prikoči vučni doboš i stavlja se u pogon doboš za dizanje kašike. Kao rezultat toga,uže za dizanje kašike, vučno uže i istovarno uže se zatežu, a kašika se diže u horizontalnom položaju. Istovremeno sa podizanjem kašike uključuje se mehanizam za kružno kretanje platforme pa se ista zajedno sa strelom i kašikom okreće do mesta pražnjenja kašike. Opuštanjem vučnog užeta kašika se prevrće i prazni. Platforma se zatim, zajedno sa strelom i kašikom okreće ka mestu ponovnog utovara materijala i to pri istovremenom opuštanju užeta za podizanje kašike tj. pri istovremenom spuštanju kašike.

Tehničke karakteristike bagera EŠ-6/45

Kapacitet kašike, m3 6,5
Dužina strele, m 45
Maksimalno optertećenje na krajevima kN, ne više od 167
Srednji pritisak na tlo, kPa:
- pri radu 58,5
- pri koračanju 107,8
Brzina, m/s 0,133
Maskimalni radius kopanja i istovara, m 43,5
Maksimalna visina pražnjenja, m 22,0
Maksimalna dubina kopanja, m 19,5
Težina bagera, kg 278000

Tehničke karakteristike bagera EŠ-10/70

Kapacitet kašike, m3 10,0
Dužina strele, m 70
Visina pražnjenja, m 27,5
Dubina kopanja, m 35
Radius pražnjenja, m 66,5
Težina bagera, kg 688000
 

Sertifikati

Reference

Zastupnik SCHUNK Nemačka

Ranex d.o.o. je ekskluzivni uvoznik repromaterijala "SCHUNK" Nemačka za izradu elektro i metalografitnih četkica,  na prostorima bivše Jugoslavije.