Oblici klizača pantografaUGLJENI KLIZAČI ZA ELEKTRIČNE LOKOMOTIVE

Ova vrsta klizača se odlikuje sledećim pogonskim karakteristikama:

a) velike brzine
b) srednje vrednosti struja (do 100 A u mirovanju, i do 500 A u vožnji)
c) vrlo visoka mehanička opterećenja na habanje i udarce.

Oblici klizača pantografa su prikazani na slici 10.

 

Sertifikati

Reference

Zastupnik SCHUNK Nemačka

Ranex d.o.o. je ekskluzivni uvoznik repromaterijala "SCHUNK" Nemačka za izradu elektro i metalografitnih četkica,  na prostorima bivše Jugoslavije.