Firma Ranex d.o.o. kao dugogodišnji dobavljač mašinske i elektro opreme ostvaruje uspešnu saradnju sa mnogim rudnicima i železarama na području bivše Jugoslavije: ArcelorMittal Prijedor, Rudnik i TE Ugljevik, Rudnik i TE gacko, Rudnik uglja AD Pljevlja, Rudnik uglja Kreka, Rudnik lignita Stanari, Rudnik uglja Banovići, Rudnik boksita Jajce, REK Suvodol-Bitola, REK Oslomej-Kičevo, , Rudarski basen Kolubara, Površinski kopovi Kostolac, U.S. Steel Serbia i ArcelorMittal Zenica.

Takođe, firma Ranex d.o.o. uspešno snadbeva robom iz sopstvenog proizvodnog programa: četkica, držača četkica, klizača i drugo, sledeća preduzeća:

PD RB Kolubara - Lazarevac, Gradsko Saobraćajno Preduzeće- Beograd, Železnica Srbije AD - Beograd, Min Lokomotiva AD – Niš, EPS TENT – Obrenovac, EPS Drinsko-Limske Hidroelektrane - Bajina Bašta, EPS "Termoelektrane i kopovi Kostolac" – Kostolac, Rudnik uglja Pljevlja AD – Pljevlja Crna Gora,  RMU Đurđevik – BiH, RTB Grupa Bor - Rudnik bakra Majdanpek, Valjaonica bakra Sevojno, AD ELEM REK Bitola - Bitola Makedonija, TITAN - Skopje Makedonija, ATB Sever – Subotica, Holcim Srbija AD – Popovac, AD Šećerana Jedinstvo – Kovačica, CHP Celex AD - Banja Luka BiH.

 

Sertifikati

Reference

Zastupnik SCHUNK Nemačka

Ranex d.o.o. je ekskluzivni uvoznik repromaterijala "SCHUNK" Nemačka za izradu elektro i metalografitnih četkica,  na prostorima bivše Jugoslavije.