ODUZIMAČI STRUJE

Oduzimač struje je napravIjen u obliku kolica koja klize linijom TDR (trolno-dizalični razvod). Na oduzimaču su klizači (kontaktni oduzimači) koji prenose struju od provodnika.

Oblik klizača zavisi od jačine struje i isporučuje se za:

1.TDR III

- struje do 20 A sa kotrljajućim četkicama slike (20 i 22),
- struje do 40 A sa trouglastim četkicama slika (22)

2.TDR IV

- struje do 20 A sa pravougaonim četkicama (slika 21),
- struje do 40 A sa pravougaonim četkicama (slika 21).

Oduzimači za 20 i 40 A kod četvoropolnog razvoda razlikuju se u jačini opruge četkica i veličini četkica.

Oduzimači struje

 

Kontaktni oduzimači struje slika 20

KONTAKTNI ODUZIMAČI

 


Isporučuje se u kompletu sa oduzimačima struje (slika 20), i posebno (slika 22) u verziji:
- Za struje do 20 A sa kotrljajućim četkicama TIP KO I - 20 A i TIP KO 11 20 A,
- Za struje do 40 A sa trouglastim četkicama TIP KO I - 40 A i TIP KO 1140 A.

Kontaktni oduzimači

 

Sertifikati

Reference

Zastupnik SCHUNK Nemačka

Ranex d.o.o. je ekskluzivni uvoznik repromaterijala "SCHUNK" Nemačka za izradu elektro i metalografitnih četkica,  na prostorima bivše Jugoslavije.