RANEX

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu, proizvodnju i usluge d.o.o.

 

RANEX d.o.o. - preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i usluge osnovano je 1991. godine. Počelo je aktivno da radi 1993. godine. Osnovna delatnost preduzeća je uvoz, izvoz, zastupanje i promet opreme i rezervnih delova za opremu u rudarstvu, železarama i drugim granama privrede, kao i remont i servisiranje opreme.

Marta 2009. godine, preduzeće RANEX d.o.o. kupilo je kompletnu proizvodnu opremu i postojeći repromaterijal preduzeća ELEKTROGRAFIT. Svi zaposleni radnici su se zaposlili u preduzeću RANEX d.o.o.. U proizvodnim halama ELEKTROGRAFITA sa postojećom opremom i iskusnim radnicima RANEX je nastavio proizvodnju proizvodnog programa ELEKTROGRAFITA.

ELEKTROGRAFIT je do 1977. godine poslovao u sastavu preduzeća ROTOR, koje je osnovano 1948. godine. Te godine ELEKTROGRAFIT posluje kao OUR takođe u sastavu ROTOR-a, da bi od 1989. godine poslovao kao samostalno društveno preduzeće, a 1991. transformiše se u akcionarsko društvo. Kontrolni paket akcija 2001. godine preuzima preduzeće PRO GALVANO i tako je poslovalo do marta 2009. godine.

Nakon kupovine opreme, repromaterijala i primanja radnika preduzeće posluje pod imenom RANEX d.o.o. i nastavlja poslovanje sa kompletnim, atraktivnim proizvodnim programom:

 • • Grafitne i metalografitne četkice ( sve vrste ),
 • • Četkice za suvi i mokri rad,
 • • Grafitni prstenovi, zaptivači i ležajevi,
 • • Lamele za centrifugalne pumpe i kompresore,
 • • Grafitni klizači za oduzimače struje
  ( za kranove, dizalice, za potrebe železnice i vozila gradskog prevoza )
 • • Ostali proizvodi od grafitnih materijala,
 • • Držači četkica i njihova regeneracija,
 • • Oduzimači struje,
 • • Klizno-kolutni prstenovi i njihova popravka,
 • • Bakarni kontakati po crtežu ili uzorku,
 • • Komore za gašenje Voltinog luka,
 • • Bakarne pletenice ( sve vrste ),
 • • Svi elementi bitni za ispravan rad elektromotor-a.

Naši proizvodi odlikuju se kvalitetom izrade i kvalitetom materijala,  brzom isporukom garantovanim ugovorenim cenama.

IZRADA PROIZVODNJA ČETKICA


 

Sertifikati

Reference

Zastupnik SCHUNK Nemačka

Ranex d.o.o. je ekskluzivni uvoznik repromaterijala "SCHUNK" Nemačka za izradu elektro i metalografitnih četkica,  na prostorima bivše Jugoslavije.