KONTAKTI ZA ELEKTRlČNE SKLOPKE

proizvodimo i izrađujemo razne vrste kontakata za električne kontaktore sa i bez sinterovanih kontaktnih pločica od raznih materijala.

Kontakti za električne sklopove