GRAFITNI PRSTENOVI, LEŽAJEVI, ZAPTIVAČI, LAMELE

Kao materijal za izradu grafitnih prstenova, lezaja, zaptivača i lamela grafit se dokazao kroz svoja sledeća svojstva:

- ima svojstvo samopodmazivanja,
- ima niski koeficijent trenja,
- mehanički se obrađuje,
- ima svojstvo povećanja cvrstoće sa porastom temperature,
- ima nisku specifičnu težinu.

Izrađuju se po narudžbini, uz dostavu odgovarajućeg crteža. Za izbor odgovarajućeg materijala potrebno je dostaviti potrebne podatke o :

- radnoj temperaturi,
- radnom pritisku,
- radnoj sredini (kiselina, baza, pare, gasovi) i ostalo.

Grafitni prstenovi, ležajevi, zaptivači i lamele

 

Sertifikati

Reference

Zastupnik SCHUNK Nemačka

Ranex d.o.o. je ekskluzivni uvoznik repromaterijala "SCHUNK" Nemačka za izradu elektro i metalografitnih četkica,  na prostorima bivše Jugoslavije.