USLOVI RADA ČETKICA NA ELEKTRIČNIM MAŠINAMA

Uslovi rada pod kojima četkica mora raditi na električnim mašinama se svrstavaju u tri glavne grupe:

fizičko-hemijski uslovi
električni uslovi
mehanički uslovi