UGLOVI ISKOŠENJA: KONTAKTNE PLOČE (α) I PLOČE VRHA (β)

Uglovi α i β prikazani su na slici ispod.

- standardne vrednosti ugla α: 0 / 7,5 / 15 /22,5/30/37,5/

- standardne vrednosti ugla β: 0 / 7,5 / 15/22,5/30/37,5/45.

Uglovi iskošenja četkica