OSNOVNE DIMENZIJE TELA ČETKICE

a - aksijalna mera; t - tangencijalna mera; r - radijalna mera

Osnovne dimenzije tela četkice označavaju se u zavisnosti da Ii je u pitanju kolektor ili klizni prsten, prema slici ispod.

Standardne vrednosti a, t, r, u mm:
3,2/4/5 /6,3/8/ 10/ 12,5 / 16/20/25 / 32 /40/50/64/80/ 125.

Dimenzije tela četkice na telu kolektora

Dimenzije tela četkice na kliznom prstenu